E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Predstavitev

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

ORGANIZIRANOST

Društvo deluje skladno s Statutom SDGK, ki vsebuje naslednja poglavja:

I. Splošne določbe
II. Cilji in namen društva
III. Članstvo
IV. Organizacija društva
V. Finančno in materialno poslovanje
VI. Prenehanje
VII. Končna določba

Organi društva so:

• Skupščina
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor in
• Častno razsodišče

Sestava odborov je od volilne skupščine dne 19.11.2018 naslednja:

Izvršni odbor:

    Gorazd HUMAR, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Peter KANTE, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Milan KUHTA, univ.dipl.inž.grad.
    Iztok LIKAR, univ.dipl.inž.grad.
    mag. Branko KIDRIČ, univ.dipl.inž.grad.
    Danilo MALNAR, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Primož MOŽE, univ.dipl.inž.grad., tajnik društva
    dr. Viktor MARKELJ, univ.dipl.inž.grad., podpredsednik društva
    dr. Jože LOPATIČ, univ.dipl.inž.grad., predsednik društva

Nadzorni odbor:

    Janko MELE, univ.dipl.inž.grad.
    mag. Edo WALLNER, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Miroslav PREGL, univ.dipl.inž.grad., predsednik nadzornega odbora

Častno razsodišče:

    Mateja KVAS PERNOVŠEK, univ.dipl.inž.grad., 
    Alojz ROVAN, univ.dipl.inž.grad.
    Dušan ROŽIČ, univ.dipl.inž.grad.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev