E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

VABILO NA 43. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

Z veseljem in ponosom vas lahko povabimo na letošnje Zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, ki bo potekalo 13. in 14. oktobra 2022 v Kulturnem centru Rogaška Slatina v Rogaški Slatini. V skrbi za napredek stroke in znanosti na področju gradbenega konstruktorstva, smo se odločili, da bomo tudi letošnje zborovanje, ki bo že 43. po vrsti, izvedli v vsakem primeru.  Glede na trenutni pristop k obvladovanju okužb z boleznijo COVID-19, bo mogoča izvedba dogodka v živo.

Čas dogodka se hitro približuje, priprave na dogodek pa so v praktično že v zaključni fazi.  Skupaj smo v zbornik uvrstili 34 strokovnih in znanstvenih prispevkov z zanimivo in pestro vsebino. Skupaj z vabljenim predavateljem se nam bodo iz mednarodnega okolja pridružili štirje avtorji. Prispevke smo razvrstili v naslednje tematske sklope:

  • Vabljeno predavanje,
  • Mostovi,
  • Konstrukcije,
  • Informacijska tehnologija v gradbeništvu
  • Potresno inženirstvo,
  • Gradbeni materiali,
  • Numerična analiza konstrukcij ter
  • Eksperimentalna analiza konstrukcij.

Uvodno vabljeno predavanje z naslovom »Zadnji dosežki pri projektiranju betonskih mostov v Italiji in porušitev Morandijevega mostu v Genovi« bo imel inženir, arhitekt in profesor Enzo Siviero iz Padove, ki je v svoji karieri sodeloval pri mnogih izjemnih projektih. Poleg konceptualne zasnove in načrtovanja detajlov mostov, so področja njegovega strokovnega delovanja še trajnost betonskih konstrukcij, monitoring konstrukcij ter sanacije in ojačevanje mostov.  Prof. Siviero je avtor številnih knjig in člankov s področja projektiranja mostov, armiranih in prednapetih betonskih konstrukcij ter vodenja gradbenih del, za svoje strokovno in pedagoško delo pa je prejel številne pomembne nagrade

Po dogovoru z IZS Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobijo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Vloga za dodelitev števila točk je v obdelavi na IZS (na 41. in 42. zborovanju s podobnima obsegoma programa so prisotni udeleženci dobili po 5 točk). 

Organizatorji bomo poskrbeli za skupinsko vlogo, pooblaščenim inženirjem pa izdali ustrezna potrdila o udeležbi, točke pa bodo na ta način pripisane avtomatsko. 

Program zborovanja s seznamom prispevkov in podrobnejšim časovnim razporedom vseh predvidenih aktivnosti je dosegljiv tukaj!

Časovni razpored aktivnosti 

Četrtek, 13. otober 2022, Kulturni center Rogaška Slatina
     8:00 –   9:00 Opremljanje posterjev in izložb
     8:00 –   9:00 Sprejem in registracija udeležencev
     9:00 –   9:45 Otvoritev zborovanja
     9:45 – 10:30 Vabljeno predavanje
   10:30 – 11:00 Referati
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:00 Referati
   13:00 – 14:30 Odmor za kosilo (Kosilo bo organizirano v GH Rogaška)
   14:30 – 16:00 Referati
   16:00 – 16:30 Odmor
   16:30 – 18:00 Referati
   18:00 Skupščina SDGK
   20:00 Svečana večerja in druženje ob glasbi skupine Črna mačka
Večerja bo organizirana v Kristalni dvorani GH Rogaška
 
Petek, 14. oktober 2022, Kulturni center Rogaška Slatina
     9:00 – 10:45 Referati
   10:45 – 11:15 Odmor
   11:15 – 13:00 Referati
   13:00 Splošna diskusija in zaključek zborovanja
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Zlata pokrovitelja zborovanja:      

         

Pokrovitelji zborovanja:

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev