E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Poziv za pripravo prispevkov

Vabimo vas, da za zborovanje pripravite strokovni ali znanstveni prispevek, ki ga boste lahko predstavili ustno ali s posterji, ki bodo nameščeni v pred­dverju dvorane. V publikaciji zborovanja bomo objavili vse spre­jete pisne prispevke ne glede na način predstavitve. Predvidena tematika zborovanja, kot običajno, tudi letos obsega celotno področje dejavnosti gradbenih konstruktorjev. Ob prispevkih s področja snovanja, graditve, rekonstrukcij, vzdrževanja, vodenja in nadzora izvedbe vseh vrst gradbenih konstrukcij, pričakujemo tudi prispevke s področja razvojno raziskovalne dejavnosti.

Posebej so zaželeni strokovni prispevki, ki naj bi predvidoma predstavljali večji del objavljenih prispevkov. Znanstveni prispevki, ki morajo biti v naprej opredeljeni kot znanstveni, bodo poslani v recenzijo članom znanstvenega odbora zborovanja. Glede na trenutno visoko aktivnost na področju gradnje lahko upravičeno pričakujemo lepo število predstavitev raznovrstnih objektov. 

Avtorje prispevkov prosimo, da nam do 30. junija 2023 20. julija 2023 sporočite naslov svojega prispevka s kratkim povzetkom predvidene vsebine, naslovom avtorja oziroma avtorjev, če jih je več, nujno pa je potrebno tudi navesti ali gre za znanstveni ali strokovni prispevek. Povzetek naj ne presega 150 besed.  Zaželeno je, da za prijavo prispevka uporabite elektronski obrazec, sicer pa lahko potrebne podatke pošljete tudi na e-mail naslov: info@sdgk.si

Dokončen prispevek v obliki računalniškega zapisa v formatu Word (*.doc ali *.docx)  mora prispeti na naš elektronski naslov info@sdgk.si  najkasneje do:

  • 5. septembra 2023, če gre za znanstveni prispevek in
  • 20. septembra 2023, če gre za strokovni prispevek.

Skupaj s prispevkom nam prosimo sporočite tudi želeni način predstavitve prispevka na zborovanju. Uredniški odbor vas bo do 25. septembra 2023 obvestil o tem ali vaš strokovni prispevek vsebinsko in oblikovno ustreza za objavo v zborniku, avtorji znanstvenih prispevkov pa boste seznanjeni z rezultati recenzije. V primeru potrebnih popravkov bomo morali dokončne znanstvene prispevke prejeti najkasneje do 1. oktobra 2023.

Prenos datotek:
(4 KB)
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev