E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

VABILO NA 42. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

Obveščamo vas, da smo dosegli zgornjo mejo števila udeležencev, ki nam še zagotavlja kvalitetno izvedbo srečanja. Da ohranimo primeren nivo dogodka smo sistem spletnih prijav zaprli. Prosimo za razumevanje.

Pandemija koronavirusne bolezni covid-19 nam je v letu 2020 žal preprečila izvedbo letnega zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije. To se je zgodilo prvič po letu 1979, ko smo pričeli z rednimi letnimi srečanji.  V času pandemije se je tudi slovenski gradbeni sektor izkazal za odpornega. Po skromnem povečanju investicij v letu 2020, se v letu 2021 nakazuje večja rast, kjer se povečujejo investicije predvsem v gradnjo stanovanjskih stavb, s pričetkom gradnje drugega tira in tretje razvojne osi pa se pospešeno investira tudi v javno infrastrukturo. Na drugi strani pa se nakazujejo težave v pomanjkanju kadra, velik problem pa so tudi bistvene podražitve materialov.

Ker se zavedamo pomena naših srečanj za obstoj in napredek stroke, smo se odločili, da bomo letos zborovanje, ki bo že 42. po vrsti, izvedli v vsakem primeru. Vabimo vas, da se nam pridružite 7. in 8. oktobra 2021 v Kulturnem centru Rogaška Slatina v Rogaški Slatini.

Glede na trenutne ukrepe in obete za predvideni čas dogodka, kaže, da se bomo lahko v Rogaški Slatini ob upoštevanju pogoja PCT (Prebolevnost, Cepljenost, Testiranje) po dveh letih srečali v živo.

Čas dogodka se hitro približuje, priprave na dogodek pa so v praktično že v zaključni fazi. S številom prispevkov, ki bodo predstavljeni na zborovanju, smo kljub čudnim časom, ki jih trenutno doživljamo, skoraj dosegli število prispevkov zadnjih dveh zelo uspešnih zborovanj. Skupaj smo tako prejeli 32 strokovnih in znanstvenih prispevkov z zanimivo in pestro vsebino. Prispevke smo razvrstili v naslednje tematske sklope:

 • Vabljeni predavanji,
 • Konstrukcije,
 • Mostovi,
 • Potresno inženirstvo,
 • Lesene konstrukcije,
 • Numerična in eksperimentalna analiza konstrukcij,
 • Optimizacija konstrukcij,
 • Gradbeni materiali ter
 • Zgodovina konstrukcij.

V okviru uvodnih vabljenih predavanj smo tudi letos povabili dva eminentna strokovnjaka s področja gradbenih konstrukcij in gradbeništva. To sta:

 • Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad., mednarodno uveljavljeni slovenski projektant mostov, ki bo kot glavni in odgovorni projektant predstavil gradnjo nedavno spojenega hrvaškega atraktivnega mostu Pelješac.
  Glede na izredno zahtevnost objekta v pogledu projektiranja, organizacije, logistike, tehnologije in izvedbe ter avtorjev prefinjen način podajanja snovi, je zanimivo predavanje zagotovljeno.
 • prof.dr. Tatjana Isaković, predstojnica Katedre za konstrukcije in potresno inženirstvo UL FGG in predsednica tehničnega odbora TC KON Konstrukcije pri SIST, ki bo v svojem predavanju predstavila celotno novo generacijo Evrokod standardov, ki naj bi bili končani do konca leta 2026. Glavni poudarek pa bo namenjen prihajajočemu standardu Evrokod 8, ki prinaša pomembne spremembe pri analizi in projektiranju potresno odpornih konstrukcij.

Podroben seznam prispevkov in časovni razpored vseh predvidenih aktivnosti na zborovanju lahko najde tukaj.

Po dogovoru z IZS Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjevOrganizatorji bomo poskrbeli za skupinsko vlogo in udeležencem izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Točke bodo s tem pripisane avtomatsko, IZS pa dodatnih obvestil ne bo pošiljala. 

Časovni razpored aktivnosti 

Četrtek, 7. otober 2021, Kulturni center Rogaška Slatina
     8:00 –   9:00 Opremljanje posterjev in izložb
     8:00 –   9:00 Sprejem in registracija udeležencev
     9:00 –   9:45 Otvoritev zborovanja
     9:45 – 11:00 Vabljena predavanja
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:00 Referati
   13:00 – 14:30 Odmor za kosilo (Kosilo bo oganizirano v restavraciji GH Rogaška)
   14:30 – 16:15 Referati
   16:15 – 16:45 Odmor
   16:45 – 18:00 Referati
   20:00 Svečana večerja in druženje 
(Večerja bo organizirana v Kristalni dvorani GH Rogaška)
 
Petek, 8. oktober 2021, Kulturni center Rogaška Slatina
     9:00 – 10:45 Referati 
   10:45 – 11:15 Odmor
   11:15 – 13:00 Referati
   13:00 Splošna diskusija in zaključek zborovanja                                
 

Podroben seznam prispevkov in časovni razpored vseh predvidenih aktivnosti na zborovanju lahko najde tukaj.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zlata pokrovitelja zborovanja:      

         

Pokrovitelji zborovanja:

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev