E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

PRIJAVA UDELEŽBE NA 42. ZBOROVANJU GKS

Obveščamo vas, da smo dosegli zgornjo mejo števila udeležencev, ki nam še zagotavlja kvalitetno izvedbo srečanja. Da ohranimo primeren nivo dogodka prijav ne moremo več sprejeti.

Trenutno so povezave iz naših predhodnih e-mail obvestil na to stran še žive, a prosimo upoštevajte, da je to le posledica, nekoliko daljšega časa, ki ga potrebujemo, da s pomočjo zunanjega partnerja spletno stran umaknemo.  

Prosimo, da prijav ne pošiljate niti v drugih oblikah, ker jih preprosto ne bomo mogli upoštevati!

Hvaležni vam bomo za razumevanje.


Ime   Priimek
 
 
Organizacija/Podjetje  
 
 
Naslov   Kraj
 
 
Poštna številka  
 
 
Elektronski naslov   ID za DDV
 
 
Status   Varnostno besedilo
Zaposlen
Upokojenec
Študent

 
Ni berljivo? Spremeni besedilo.

Varovanje osebnih podatkov

SDGK se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov.
Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.
SDGK uporablja podatke uporabnikov izključno za potrebe organizacije lastnih strokovnih prireditev, izpolnitve prijavnic, vabil in ostalo potrebno komunikacijo.

Sem prebral

   
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev